Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
270 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2020-11-04
269 Zakup autobusu średniego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2020-11-03
268 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2020/2021 Tomczyk Marek 2020-09-11
267 Dostawa i montaż kotła na gaz płynny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych w ramach projektu "Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrząb" Tomczyk Marek 2020-09-10
266 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 240 693,00 zł Tomczyk Marek 2020-07-09
265 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb w ramach projektu "Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrząb" Tomczyk Marek 2020-06-24
264 Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zamoście Tomczyk Marek 2020-05-27
263 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (etap II) Tomczyk Marek 2020-04-21
262 Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki Tomczyk Marek 2020-02-14
261 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2019-12-06
260 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2019-11-12
259 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 na odcinku od km 0+000 do km 1+490 o łącznej długości 1,490 km Tomczyk Marek 2019-10-14
258 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 Tomczyk Marek 2019-10-02
257 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 Tomczyk Marek 2019-09-18
256 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735) Tomczyk Marek 2019-07-10
255 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 321 101 zł Tomczyk Marek 2019-05-07
254 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego - instalacje fotowoltaiczne Tomczyk Marek 2019-04-19
253 Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zaciszna Tomczyk Marek 2019-03-26
252 Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2018-12-14
251 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2018-11-08
250 Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2018-10-15
249 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019 Tomczyk Marek 2018-09-24
248 Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2018-08-28
247 Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu Tomczyk Marek 2018-08-08
246 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2018-07-27
245 Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu Tomczyk Marek 2018-07-17
244 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 750 296 zł Tomczyk Marek 2018-07-10
243 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP – dla OSP Wola Lipieniecka Mała Tomczyk Marek 2018-07-10
242 Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym Tomczyk Marek 2018-07-05
241 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP – dla OSP Wola Lipieniecka Mała Tomczyk Marek 2018-06-25
240 Przebudowa drogi gminnej Nr 400218W Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy Tomczyk Marek 2018-05-30
239 Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, Orońsko Tomczyk Marek 2018-05-16
237 Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrząb Czerwienica Tomczyk Marek 2018-03-13
238 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb ul. Miła Tomczyk Marek 2018-03-13
236 Pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. "Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu szydłowieckiego" Tomczyk Marek 2018-02-20
235 Pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. "Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu szydłowieckiego" Tomczyk Marek 2018-02-08
234 Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb Tomczyk Marek 2018-01-11
233 Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu Szydłowieckiego Tomczyk Marek 2017-12-21
232 Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb Tomczyk Marek 2017-12-15
231 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-12-13
230 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-12-04
229 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-11-20
228 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-11-17
227 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów należących do Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-11-08
226 Przebudowa drogi gminnej nr 400205W nr działki 37 w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku o długości 1300 m Tomczyk Marek 2017-10-26
225 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 Tomczyk Marek 2017-09-21
224 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych budowlanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-09-08
223 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych budowlanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-08-17
222 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000 zł Tomczyk Marek 2017-07-04
221 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-06-26
220 II Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntownych niezabudowanych budowlanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-06-23
219 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb Tomczyk Marek 2017-06-08
218 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych rolnych i leśnych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-05-16
217 I Publiczny Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej będącej własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-04-13
216 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntownych niezabudowanych budowlanych będących własnością Gminy Jastrząb. Tomczyk Marek 2017-04-10
215 Przbudowa drogi gminnej w m.Jastrząb ul. Leśna Tomczyk Marek 2017-04-04
214 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów - Ortów Tomczyk Marek 2017-02-27
213 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Tomczyk Marek 2017-02-27
212 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2016-12-06
211 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2016-11-25
210 III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych budowlanych stanowiących własność Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2016-11-04
209 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 Tomczyk Marek 2016-10-10
208 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych budowlanych stanowiących własność Gminy Jastrząb Dawid Nowicki 2016-08-25
207 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów należących do Gminy Jastrząb. Tomczyk Marek 2016-07-20
206 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża Tomczyk Marek 2016-07-06
205 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072 na terenie gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2016-06-15
204 Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków – Etap II Tomczyk Marek 2016-06-09
203 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych Tomczyk Marek 2016-05-24
202 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów Tomczyk Marek 2016-05-24
201 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych budowlanych będących własnością Gminy Jastrząb Nowicki Dawid 2016-05-23
200 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych Tomczyk Marek 2016-04-29
199 Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków – Etap I przedszkole Tomczyk Marek 2016-04-15
198 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Nowicki Dawid 2015-12-03
197 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych - własność Gmina Jastrząb Nowicki Dawid 2015-10-19
196 Dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 Nowicki Dawid 2015-09-29
195 Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb Nowicki Dawid 2015-09-09
194 zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów należących do Urzędu Gminy w Jastrzębiu. Nowicki Dawid 2015-07-15
193 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI LIPIENIECKIEJ DUŻEJ Nowicki Dawid 2015-04-22
192 II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2015-01-08
191 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2015 Bińkowski Łukasz 2014-10-02
187 III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2014-08-29
188 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2014-08-29
189 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2014-08-29
190 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2014-08-29
186 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów należących do Urzędu Gminy w Jastrzębiu Bińkowski Łukasz 2014-08-19
185 Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Jastrząb Bińkowski Łukasz 2014-06-26
184 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2014-06-05
183 Sporządzenie projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2014-04-14
182 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrząb. Bińkowski Łukasz 2014-04-01
181 Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2014-02-24
180 Usługi w zakresie wsparcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu POKL.9.1.2 pod nazwą: Lepsze perspektywy - program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2014-01-10
179 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2013-11-18
178 Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 2.797.268,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Bińkowski Łukasz 2013-09-11
177 Dostawy lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy Jastrząb i placówek oświatowych na terenie gminy Jastrząb. Bińkowski Łukasz 2013-08-30
176 Zakup energii elektrycznej. Bińkowski Łukasz 2013-07-22
175 IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2013-07-12
174 IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2013-07-12
173 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2013-06-14
172 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2013-06-14
171 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem budynku z tarasem nad zbiornikiem wodnym w Jastrzębiu Bińkowski Łukasz 2013-04-15
169 III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2013-04-15
170 III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2013-04-15
168 II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2013-01-21
167 II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2013-01-21
166 Dostawa lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy Jastrząb i placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2012-10-23
165 I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY JASTRZĄB Bińkowski Łukasz 2012-10-22
164 Dostawa 1 szt. nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Jastrząb Bińkowski Łukasz 2012-10-03
163 Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2012-09-24
162 Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Jastrząb Bińkowski Łukasz 2012-07-30
161 Budowa sieci wodociagowej na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Jastrząb - Etam I Bińkowski Łukasz 2012-07-04
160 Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2012-05-28
159 Oddanie w najem na czas oznaczony, tj.: od 1 czerwca do 15 września 2012r. pod parking płatny ogólnodostępny części nieruchomości. Tarabasz Paweł 2012-05-11
158 Najem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej nad zbiornikiem wodnym w Jastrzębiu. Tarabasz Paweł 2012-03-12
157 Budowa budynku przychodni zdrowia w Gąsawach Rządowych Tarabasz Paweł 2012-03-09
156 Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 632 739 PLN Tarabasz Paweł 2012-03-07
155 Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2012-01-16
154 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2011-11-22
153 Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Jstrząb Tarabasz Paweł 2011-10-31
152 Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2011-10-17
151 Dostawy lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy Jastrząb i placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2011-10-14
150 Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa ciągu spacerowo-rowerowego - etap II Tarabasz Paweł 2011-09-30
149 Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2011-07-25
148 Oddanie w najem nieruchomości pod parking płatny ogólnodostępny Tarabasz Paweł 2011-06-14
147 Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 697 500 PLN Tarabasz Paweł 2011-06-06
146 Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2011-05-16
145 Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa chodnika dla pieszych w m. Nowy Dwór Tarabasz Paweł 2011-05-13
144 Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa ciągu dla pieszych w centrum miejscowości Jastrząb Tarabasz Paweł 2011-05-13
143 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lipienice Dolne Tarabasz Paweł 2011-05-05
142 Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jastrząb, gmina Jastrząb. Tarabasz Paweł 2011-04-08
141 Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2010-11-15
140 Dostawy lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy Jastrząb i placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrząb Tarabasz Paweł 2010-09-30
139 Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Tarabasz Paweł 2010-08-30
138 Budowa budynku przychodni zdrowia w Gąsawach Rządowych-etap I (stan zerowy) Tarabasz Paweł 2010-08-04
137 Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy Tarabasz Paweł 2010-08-04
136 Termomodernizacja stropodachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych Tarabasz Paweł 2010-07-27
135 Termomodernizacja stropodachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Tarabasz Paweł 2010-07-27
132 Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa ciągu spacerowo-rowerowego Etap I Tarabasz Paweł 2010-07-20
134 Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.400.000 PLN na lata 2011-2013 Tarabasz Paweł 2010-07-20
133 Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa ciągu spacerowo-rowerowego, etap I. Tarabasz Paweł 2010-06-15
131 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gąsawy Rządowe Niwy Tarabasz Paweł 2010-05-31
130 Przebudowa drogi gminnej w m. Gąsawy Plebańskie Tarabasz Paweł 2010-05-31
129 Sprzedaż działek leżących na terenie Gminy Jastrząb. Tarabasz Paweł 2009-11-13
128 Dostawy lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych i Urzędu Gminy Jastrząb na terenie gminy Jastrząb. Tarabasz Paweł 2009-11-02
127 Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze Tarabasz Paweł 2009-10-07
126 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Dwór. Tarabasz Paweł 2009-09-01
125 Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Boczna. Tarabasz Paweł 2009-09-01
124 Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa kładki żelbetowej dla pieszych. Tarabasz Paweł 2009-08-28
123 Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Gąsawy Rządowe Niwy. Tarabasz Paweł 2009-08-21
122 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowy Dwór Tarabasz Paweł 2009-08-11
121 Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Boczna Tarabasz Paweł 2009-08-11
120 Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa mola wstradowego i mola widokowego. Tarabasz Paweł 2009-06-22
119 Remont stolarki podłogowej w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu. Tarabasz Paweł 2009-06-08
118 Wymiana stolarki okiennej w szkołach podstawowych w Woli Lipienieckiej i w Gąsawach Rządowych. Tarabasz Paweł 2009-06-08
117 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Gminie Jastrząb. Tarabasz Paweł 2009-05-29
116 Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2 100 000 PLN na lata 2009-2013. Tarabasz Paweł 2009-03-17
115 Dostawa oleju opałowego lekkiego "EKOTERM" do placówek oświatowych połozonych na terenie gminy Jastrząb oraz do siedziby Urzędu Gminy w Jastrzębiu w sezonie grzewczym 2008/2009 w ilości do 100000 l. Tarabasz Paweł 2008-11-06
114 II przetarg na sprzedaż działek leżących na terenie Gminy Jastrząb. Tarabasz Paweł 2008-10-17
113 Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Gąsawy Rządowe Niwy Tarabasz Paweł 2008-09-16
112 Zakup i dostawa używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej Tarabasz Paweł 2008-09-11
111 Zakup i dostawa używanego średniego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Lipienieckiej. Tarabasz Paweł 2008-09-08
110 Sprzedaż działek leżących na terenie Gminy Jastrząb. Tarabasz Paweł 2008-08-28
109 Budowa trybun na boisku sportowym w Jastrzębiu. Tarabasz Paweł 2008-06-19
108 Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Lipienice Dolne etap II Tarabasz Paweł 2008-06-13
107 Przebudowa drogi gminnej Wola Lipieniecka Duża - Wola Lipieniecka Mała Tarabasz Paweł 2008-06-13
106 Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 2.000.000 PLN na lata 2008 - 2013 Tarabasz Paweł 2008-06-11
105 Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Lipienice Dolne - Etap I Tarabasz Paweł 2008-04-24
104 Przebudowa odcinak drogi gminnej w miejscowości Jastrząb ul. Mickiewicza. Tarabasz Paweł 2008-03-19
103 Przebudowa drogi gminnej na ulicy Krótkiej w Jastrzębiu. Tarabasz Paweł 2008-03-19
102 Zakup paliw do pojazdów samochodowych i maszyn Urzędu Gminy w Jastrzębiu oraz jednostek OSP w 2008 roku. Tarabasz Paweł 2008-03-12
101 Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Orłów Tarabasz Paweł 2008-03-03
99 Sprzedaż działek w miejscowości Kuźnia wieś i Lipienice. Tarabasz Paweł 2007-10-22
95 Budowa bieżni z tartanu na boisku sportowym w Jastrzębiu. Tarabasz Paweł 2007-08-16
91 Przebudowa drogi w Orłowie Tarabasz Paweł 2007-07-16
90 Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych. Tarabasz Paweł 2007-07-11
89 Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku sportowym z Jastrzębiu. Tarabasz Paweł 2007-07-03
77 Zakup i dostawa sprzętu p. poż. dla OSP w Woli Lipienieckiej. Tarabasz Paweł 2006-10-19
76 Dostawa opału węglowego. Tarabasz Paweł 2006-10-05
71 Boisko sportowe Tarabasz Paweł 2006-09-15
70 Budowa boiska sportowego przy ZSP w Jastrzębiu. Tarabasz Paweł 2006-09-06
68 Dowieszenie linii oświetlenia drogowego w miejscowości Lipienice Dolne. Tarabasz Paweł 2006-08-10
66 Świadczenie usługi selektywnej zbórki odpadów w Gminie Jastrząb. Tarabasz Paweł 2006-07-10
65 Przebudowa drogi gminnej Nr 3433006 Lipienice - Nowy Dwór w miejscowości Nowy Dwór o długości 1145m, szerokości jezdni 5m. Tarabasz Paweł 2006-07-06
56 Przebudowa odcinka grogi gminnej w miejscowosci Wola Lipieniecka Duża o długości 1407mb i szerokości 5m. Tarabasz Paweł 2006-05-24
41 Wymiana stolarki okiennej w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Lipienieckiej. Tarabasz Paweł 2005-08-01
40 Przetarg koparko-spycharki m-ki "BELLARUS" Tarabasz Paweł 2005-07-29
35 Budowa odcinka drogi gminnej gruntowej nr 3433009 w miejscowości Gąsawy Plebańskie o długości 1.190m. Tarabasz Paweł 2005-06-22
14 Zamówienie publiczne w trybie "zapytania o cenę" na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Gąsawch Rządowych. Tarabasz Paweł 2004-11-19
10 Remont dachu na budynku byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich. Tarabasz Paweł 2004-08-19
9 Zapytanie o cenę usługi polegajacej na wykonaniu aktualizacji mapy syyuacyjno-wysokościowej. Tarabasz Paweł 2004-08-16
7 Przetarg ws modernizacji drogi gminnej w Lipienicach Dolnych. Tarabasz Paweł 2004-06-09
4 Przetarg na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne Tarabasz Paweł 2003-11-05
3 Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w m. Gąsawy Rządowe Niwy Tarabasz Paweł 2003-09-24
2 Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w m. Orłów Tarabasz Paweł 2003-09-24
1 Przetarg niograniczony na remont budynku szkoły w Woli Lipienieckiej Tarabasz Paweł 2003-07-31

[Liczba odsłon: 2604684]

przewiń do góry