Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
264 Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zamoście Tomczyk Marek 2020-06-24
262 Zakup i dostawa używanej koparko - ładowarki Tomczyk Marek 2020-03-03
261 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2020-02-04
258 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020 Tomczyk Marek 2019-10-25
252 Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2019-01-11
251 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2018-12-05
242 Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym Tomczyk Marek 2018-08-08
236 Pełnienie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. "Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu szydłowieckiego" Tomczyk Marek 2018-04-17
238 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb ul. Miła Tomczyk Marek 2018-04-10
237 Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrząb Czerwienica Tomczyk Marek 2018-04-10
234 Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb Tomczyk Marek 2018-02-12
228 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-12-19
227 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów należących do Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-12-06
225 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2017/2018 Tomczyk Marek 2017-10-13
224 I Publiczny Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-10-11
223 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych budowlanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-09-20
222 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.400.000 zł Tomczyk Marek 2017-07-20
218 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych rolnych i leśnych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-06-23
217 I Publiczny Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej będącej własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-05-19
216 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntownych niezabudowanych budowlanych będących własnością Gminy Jastrząb. Tomczyk Marek 2017-05-16
213 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór Tomczyk Marek 2017-03-29
214 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów - Ortów Tomczyk Marek 2017-03-22
212 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2016-12-20
209 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017 Tomczyk Marek 2016-10-28
206 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża Tomczyk Marek 2016-08-11
207 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów należących do Gminy Jastrząb. Tomczyk Marek 2016-08-10
204 Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków – Etap II Tomczyk Marek 2016-07-08
205 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072 na terenie gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2016-06-30
202 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śmiłów Tomczyk Marek 2016-06-24
203 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych Tomczyk Marek 2016-06-10
199 Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole integracyjne i żłobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 4850 l wraz z przyłączem, budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków – Etap I przedszkole Tomczyk Marek 2016-05-05

[Liczba odsłon: 2604844]

przewiń do góry