Zobacz podgałęzie

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z 5 szkół podstawowych z terenu gminy Jastrząb  z klas IV - VI do udziału w projekcie „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb

Regulamin rekrutacji uczestników dostępny jest w sekretariatach szkół, Biurze Projektu oraz do  pobrania:

Regulamin rekrutacji uczestników.pdf

Formularz zgłoszeniowy.doc

Oświdczenie.doc

Deklaracja uczestnictwa.doc

Oświadczenie o rezygnacji.doc

 _______________________________________________________________________________________________

Gmina Jastrząb informuje , że w okresie 01.07.2013 do 31.12.2014 jest realizowany projekt   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów/uczennic z 5 szkół podstawowych z terenu gminy Jastrząb znajdujących się w gorszym położeniu ze względu na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej

Celami szczegółowymi projektu są:

ü       wyrównanie i uzupełnienie braków programowych uczniów/uczennic mających problemy i zaległości w nauce

ü       podniesienie i rozbudzanie zainteresowań edukacyjnych i poznawczych uczniów/ uczennic poprzez zapewnienie dostępności usług edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań

ü       wzrost wiedzy na temat możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dla uczniów/uczennic VI klas szkół podstawowych

ü       wzrost efektywności zarządzania i podwyższenie atrakcyjności kształcenia w szkołach podstawowych z terenu gminy Jastrząb ( e-Dziennik z elementami kontroli zarządczej )

 

Biuro Projektu

Gmina Jastrząb

Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Tel. 48 6284860

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bińkowski Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-10 10:30:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Bińkowski Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 14:40:46
  • Liczba odsłon: 1310
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826845]

przewiń do góry