Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2023

L.p.

Zakres działalności

Realizujący

zadania

Sposób realizacji

Termin

1

Powołanie Koordynatora ds. dostępności

Wójt

Zarządzenie

Wykonano

2

Powołanie Koordynatora ds. dostępności cyfrowej

Wójt

Zarządzenie

Wykonano

3

Szkolenie z zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Udział w webinariach, warsztatach, konferencjach itp. z zakresu tematyki dostępności

Realizacja w całym okresie działania

4

Przygotowanie deklaracji dostępności

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Analiza stanu w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej

Wykonano

5

Dokonanie analizy stanu obiektu Urzędu Gminy pod względem dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi

IV kwartał 2021

6

Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Publikowanie tekstów, załączników zapewniających dostępność cyfrową.

Realizacja w całym okresie działania

7

Zapewnienie dostępności nagrań obrad Rady Gminy osobom ze szczególnymi potrzebami

Osoby Merytoryczne

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania Sesji Rady Gminy

Realizacja w całym okresie działania

8

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy

Koordynator ds. dostępności

Wypełnienie formularza opracowanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, przekazanie do zatwierdzenia Wójta następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP-u

Wykonano

9

Przestanie Raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do organu o którym mowa w art. 11 ust 1 ustawy

 

Koordynator ds. dostępności

Przesłanie zatwierdzonego raportu do Wojewody

Wykonano

10

Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

  •  
  •  
  • informacyjno - komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

we współpracy z pracownikami merytorycznymi

Dostępność architektoniczna:

W związku z planowanym remontem budynku Urzędu, stosowanie rozwiązań alternatywnych.

W projektowanej dokumentacji remontu urzędu uwzględnić wszystkie wymogi zgodnie z ustawą.

 

Stosowanie oznaczeń kontrastowych, zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny.

 

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Dostosowanie instrukcji bezpieczeństwa.

 

Wykonanie planu ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Zakup krzesełka do ewakuacji.

 

Montaż windy dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Urzędu lub budowa podjazdu.

 

Dostosowanie wejścia do urzędu.

 

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku urzędu.

 

Wydzielenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej z informacją poziomą i pionową.

 

Przygotowanie wydzielonego pomieszczenia na parterze dostępnego

dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Remont ubikacji na parterze budynku urzędu w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność cyfrowa

Dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG2.1. oraz przestrzeganie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Informacja o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierająca tekst odczytywany maszynowo jak również nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

 

Obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (poczta elektroniczna, strona internetowa).

 

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, montaż pętli indukcyjnej lub systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Realizacja w całym okresie działania 2021/2023

11

Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności
Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami wsparcia, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Realizacja w całym okresie działania

12

Opracowanie procedur, wzorów dokumentów dostępnych cyfrowo

Osoby

Merytoryczne

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Opracowanie dokumentów, opracowanie instrukcji dla pracowników, szkolenie z zakresu stosowania

Realizacja w całym okresie działania

13

Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie dostępności

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

 

 

Raport o stanie wdrożenia zaplanowanych działań. Raz w roku 

Realizacja w całym okresie działania

14

Współpraca osób wyznaczonych przez inne podmioty z powołanymi Koordynatorami

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Kontakt e-mailowy, telefoniczny

Realizacja w całym okresie działania

15

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności cyfrowej

Działania mające na celu ułatwienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej

Realizacja w całym okresie działania

 

Nazwa podmiotu: Urząd Gminy Jastrząb
Data sporządzenia: listopad 2021 r.
Opracowali: Agnieszka Dąbrowska Koordynator ds. dostępności
  Marek Tomczyk Koordynator ds. dostępności cyfrowej
   
Zatwierdzam: Andrzej Bracha - Wójt Gminy Jastrząb
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomczyk Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-22 13:09:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomczyk Marek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-22 13:37:20
  • Liczba odsłon: 1381
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826923]

przewiń do góry