Wójt Gminy Jastrząb ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia urzędowej nazwy miejscowości na „Lipienice Dolne” rodzaj wieś oraz „Lipienice Górne” rodzaj wieś.

Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców miejscowości Lipienic Dolnych i Lipienic Górnych w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości „LIPIENICE DOLNE” rodzaj wieś, LIPIENICE GÓRNE rodzaj wieś.

Konsultacje swym zasięgiem obejmują miejscowości:
Lipienice Dolne i Lipienice Górne.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
od 28 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety samodzielnie wypełnionej przez mieszkańców w tradycyjnej formie korespondencyjnej oraz poprzez internet.

Ankieta dostępna jest:
 • w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębiu, 26-502 Jastrząb, Pl. Niepodległości 5 – pokój nr 25,
 • u sołtysów m. Lipienice Dolne i Lipienice Górne;
 • na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej: www.ugjastrzab.bip.org.pl (zakładka Konsultacje społeczne – załącznik nr 1 i nr 2)

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej, poprzez wypełnienie, podpisanie
i przesłanie formularza ankietowego:

 • na adres Urzędu Gminy w Jastrzębiu, 26-502 Jastrząb, Pl. Niepodległości 5 – pokój nr 25,
 • złożenie osobiście ankiety w pokoju nr 25, Urzędu Gminy w Jastrzębiu,
 • przesłanie skanu ankiety podpisanej na adres mailowy urzędu gminy: sekretariat@jastrzab.com.pl najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 1530.


[PDF] - treść zarządzenia nr 110/2019

[PDF] - treść uchwały nr X/83/2019

[DOCX] - załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/83/2019 - formularz ankiety w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lipienice Dolne części dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Lipienice Dolne części” na „Lipienice Dolne wieś”

[PDF] - załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/83/2019 - formularz ankiety w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lipienice Dolne części dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Lipienice Dolne części” na „Lipienice Dolne wieś”

[DOCX] - załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/83/2019 - formularz ankiety w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  miejscowości Lipienice Górne części dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Lipienice Górne części” na „Lipienice Górne wieś”

[PDF] - załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/83/2019 - formularz ankiety w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  miejscowości Lipienice Górne części dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „Lipienice Górne części” na „Lipienice Górne wieś”
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomczyk Marek
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-25 15:30:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Tomczyk Marek
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-25 15:30:30
 • Liczba odsłon: 1504
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826961]

przewiń do góry