Wnioski do pobrania:

[PDF] - Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

[DOC] - Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

[PDF] - Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości


[DOC] - Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

[PDF] - Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości


[DOC] - Wniosek o nabycie działki w trybie bezprzetargowym

[PDF] - Wniosek o nabycie działki w trybie bezprzetargowym


[DOC] - Wniosek o stwierdzenie, że akty własności ziemi stał się prawomocny

[PDF] - Wniosek o stwierdzenie, że akty własności ziemi stał się prawomocny


[DOC] - Wniosek o wydanie kopii (aktu własności ziemi, decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na skarb państwa, innego dokumentu)

[PDF] - Wniosek o wydanie kopii (aktu własności ziemi, decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na skarb państwa, innego dokumentu)


Załączniki do sprzedaży nieruchomości rolnych:

[DOC] - Załącznik nr 1 - Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem,  o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat

[PDF] - Załącznik nr 1 - Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z oświadczeniem,  o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat


[DOC] - Załącznik nr 2 - Oświadczenie po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o posiadaniu kwalifikacji rolniczych przez nabywcę

[PDF] - Załącznik nr 2 - Oświadczenie po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o posiadaniu kwalifikacji rolniczych przez nabywcę


[DOC] - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego

[PDF] - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanej łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego


[DOC] - Załącznik nr 4 - Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

[PDF] - Załącznik nr 4 - Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu


[DOC] - Załącznik nr 5 - Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego

[PDF] - Załącznik nr 5 - Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego


[DOC] - Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi

[PDF] - Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi


[DOC] - Załącznik nr 7 - lista osób zakwalifikowanych do i-szego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Załącznik nr 7 - lista osób zakwalifikowanych do i-szego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastrząb
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomczyk Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-23 14:38:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowicki Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-12 15:22:04
  • Liczba odsłon: 3440
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826884]

przewiń do góry