Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
 


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2020 z dnia 16.11.2020 r. określa się:
  • termin rozpoczęcia konsultacji - 17 listopada 2020 roku,
  • termin zakończenia konsultacji - 24 listopada 2020 roku.

Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu Programu przekazanych pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, na adres: sekretariat@jastrzab.com.pl lub Urząd Gminy w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb.

Projekt Programu jest dostępny na stronie internetowej www.jastrzab.com.pl

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Jastrząb www.jastrzab.com.pl .

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów Programu w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem społecznym w naszej gminie.

Podsumowanie konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Elżbieta Długosz, (tel. do kontaktu:
48-628 48 68, 48 – 628 48 60, pok. nr 8, e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl ,).


Zapraszam do działu w konsultacjach.

[PDF] - Projekt - Program współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

[PDF] - formularz konsultacji

[DOC] - formularz konsultacji


-------------------------------------------------------------
sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji

[PDF] - treść sprawozdania


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomczyk Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-16 23:08:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomczyk Marek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-27 10:04:23
  • Liczba odsłon: 1618
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826804]

przewiń do góry