Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
289 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023 Tomczyk Marek 2022-09-28
288 Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża Monika Maciejewska 2022-08-17
286 Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża Monika Maciejewska 2022-05-13
287 OSP Jastrząb - Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Jastrząb Monika Maciejewska 2022-05-12
285 Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych wraz z wyposażeniem Monika Maciejewska 2022-05-06
284 Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego w miejsc. Jastrząb zlokalizowanego na działce nr ewid. 365/4 przy boiskach sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Tomczyk Marek 2022-04-29
282 Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych oraz w Woli Lipienieckiej Tomczyk Marek 2022-04-06
283 Budowa kanalizacji w Gminie Jastrząb - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Tomczyk Marek 2022-04-05
281 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (PSP w Nowym Dworze oraz OSP i Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu) Tomczyk Marek 2022-03-11
279 Modernizacja hydroforni w Śmiłowie w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów - Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie" Tomczyk Marek 2022-01-10
278 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2021-11-30
277 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022 Tomczyk Marek 2021-10-11
276 Modernizacja hydroforni w Śmiłowie w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów - Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie" Tomczyk Marek 2021-09-09
275 Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów - Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie Tomczyk Marek 2021-09-01
274 Budowa odcinka drogi gminnej na działce nr 151/2 w miejscowości Kolonia Kuźnia Tomczyk Marek 2021-06-29
273 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 - etap II Tomczyk Marek 2021-05-25
272 Przebudowa drogi gminnej w m. Orłów Tomczyk Marek 2021-05-10
271 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735) Tomczyk Marek 2021-03-31
270 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2020-11-30
269 Zakup autobusu średniego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2020-11-25
267 Dostawa i montaż kotła na gaz płynny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych w ramach projektu "Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrząb" Tomczyk Marek 2020-10-15
268 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2020/2021 Tomczyk Marek 2020-09-30
265 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb w ramach projektu "Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Jastrząb" Tomczyk Marek 2020-09-16
266 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 240 693,00 zł Tomczyk Marek 2020-07-22
263 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (etap II) Tomczyk Marek 2020-05-18
259 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 na odcinku od km 0+000 do km 1+490 o łącznej długości 1,490 km Tomczyk Marek 2019-11-04
256 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735) Tomczyk Marek 2019-08-14
254 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego - instalacje fotowoltaiczne Tomczyk Marek 2019-06-24
255 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 321 101 zł Tomczyk Marek 2019-05-28
253 Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zaciszna Tomczyk Marek 2019-04-30
249 Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019 Tomczyk Marek 2018-10-19
246 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2018-08-06
243 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP – dla OSP Wola Lipieniecka Mała Tomczyk Marek 2018-07-25
244 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 750 296 zł Tomczyk Marek 2018-07-24
239 Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gmin: Jastrząb, Mirów, Orońsko Tomczyk Marek 2018-07-23
240 Przebudowa drogi gminnej Nr 400218W Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy Tomczyk Marek 2018-06-25
233 Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej powiatu Szydłowieckiego Tomczyk Marek 2018-05-09
232 Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb - unieważniony Tomczyk Marek 2018-01-11
231 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2018-01-03
226 Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300 o długości 1,3 km. Tomczyk Marek 2017-11-20
219 Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb Tomczyk Marek 2017-07-06
221 I Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-06-26
220 II Publiczny Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych budowlanych będących własnością Gminy Jastrząb Tomczyk Marek 2017-06-26
215 Przbudowa drogi gminnej w m.Jastrząb ul. Leśna Tomczyk Marek 2017-05-12

[Liczba odsłon: 2604460]

przewiń do góry