RODZAJ: GW - Gmina Wiejska

Urząd Gminy Jastrząb
ul. Plac Niepodległości 5
26 - 502 Jastrząb

Statut Urzędu Gminy

UWAGA
Zmiana numerów kont bankowych

Informujemy, że od dnia 23 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana rachunków bankowych Gminy Jastrząb. Wpłat należy dokonywać odpowiednio na niżej wymienione rachunkiBank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu

ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom

Oddział Orońsko Filia Jastrząb

ul. Jana Pawła Il 2, 26-502 Jastrząb


 1. nr 59 91150002 0080 0800 8961 0006
  osoby fizyczne i prawne:

  -    podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych
  -    opłaty: skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu dzierżawy i najmu, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

 2. nr 74 91150002 0080 0800 8961 0027
  - wpłaty na: depozyty, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 3. nr 05 91150002 0080 0800 8961 0008
  - opłaty za wodę

 4. nr 75 91150002 0080 0800 8961 0009
  - opłaty za odpady
   

     

e-mail: jastrzab@gmina.waw.pl
e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl
strona www: www.jastrzab.gmina.waw.pl
strona bip
: http://ugjastrzab.bip.org.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy :
w poniedziałek od godz.   8 00   do godz.   16 00
od wtorku do piątku od godz.   7 30    do godz.    15 30

Sekretariat
tel. 0 (prefix) 48 628 48 60
fax 0 (prefix) 48 628 48 61
 
 

WÓJT GMINY JASTRZĄB - ANDRZEJ BRACHASEKRETARZ GMINY  •   Albert Bobrowski

SKARBNIK GMINY  •   Dorota Wrzesień
(48) 628 48 64

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  •   Wojciech Warso


 

Rada Gminy: 

Wojciech Warso - Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu
Bronisław Korba – Zastępca Przewodniczącego

Sławomir Bińkowski
Jerzy Kozłowski
Zbigniew Domagała
Marian Kosno
Leszek Mąkola
Marek Czarnota
Marzena Golińska
Dawid Król
Anna Łukomska
Marta Nadgradkiewicz
Dariusz Rutkowski
Tomasz Wakuła
Aldona Wójcikowska

 

 Dane wprowadził: Łukasz Bińkowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-04 17:28:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Nowicki Dawid
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-22 10:10:13
 • Liczba odsłon: 9069
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1898249]

przewiń do góry